Výroba ostatných kovových výrobkov

NACE Rev2 Kód: C.25.9

This group includes the manufacture of a variety of metal products, such as cans and buckets; nails, bolts and nuts; metal household articles; metal fixtures; ships propellers and anchors; assembled railway track fixtures etc. for a variety of household and industrial uses.

Vyššie kategórie

Podkategórie

C.25.91: Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
C.25.92: Výroba obalov z ľahkých kovov
C.25.93: Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
C.25.94: Výroba upínadiel, strojných skrutiek
C.25.99: Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.

Kategórie, v rovnakej úrovni

C.25.1: Výroba kovových konštrukcií
C.25.2: Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
C.25.3: Výroba parných kotlov, okrem kotlov ústredného kúrenia
C.25.4: Výroba zbraní a munície
C.25.5: Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
C.25.6: Opracovanie a povrchová úprava kovov; obrábanie
C.25.7: Výroba nožiarskych výrobkov, náradia a železiarskeho tovaru
C.25.9: Výroba ostatných kovových výrobkov

Zmeniť jazyk

BG: Производство на други метални изделия
CZ: Výroba ostatních kovodělných výrobků
DA: Fremstilling af andre færdige metalprodukter
DE: Herstellung von sonstigen Metallwaren
EE: Muude metalltoodete tootmine
EL: Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
EN: Manufacture of other fabricated metal products
ES: Fabricación de otros productos metálicos
FI: Muu metallituotteiden valmistus
FR: Fabrication d'autres ouvrages en métaux
HR: Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
HU: Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
IT: Fabbricazione di altri prodotti in metallo
LT: Kitų metalo gaminių gamyba
LV: Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
MT: Manifattura ta' prodotti oħra tal-metall iffabrikat
NL: Vervaardiging van andere producten van metaal
NO: Produksjon av andre metallvarer
PL: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
PT: Fabricação de outros produtos metálicos
RO: Fabricarea altor produse prelucrate din metal
RU: Производство прочих готовых металлических изделий
SK: Výroba ostatných kovových výrobkov
SV: Annan metallvarutillverkning
TR: Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı